INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego, KNF – centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Zadania Komisji

Sprawowanie nadzoru nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych

Podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego

Podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności

Podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego

Udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym

Stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty

Komisja Nadzoru Finansowego

Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Tel.(48 22)33 26 600;
Fax(48 22)33 26 793 (602)
www.knf.gov.pl

Zródło, rf.gov.pl; pl.wikipedia.org

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK)
Polska Izba Ubezpieczeń
Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych
Rzecznik Finansowy

Skontaktuj się ze mną

Telefonicznie 7 dni w tygodniu

502 568 567

Korzystając z formularza

Wypełnij formularz i zamów rozmowę.

Otrzymasz wszelkie informacje o wariantach ubezpieczeń i wysokości składek, rodzajach zakresu ochrony Twojego majątku oraz opcjach zabezpieczenia Twoich bliskich.

Zapraszam do kontaktu.

 

 

UBEZPIECZENIA MYSŁOWICE

PARTNER MULTIAGENCJI 

 

© 2017 emivio.pl All Rights Reserved.
Ubezpieczenia Mysłowice, Ubezpieczenia Katowice i Śląsk

Jak pracuje ?

Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych zawieram, po kontakcie telefonicznym lub drogą elektroniczną " bez wychodzenia z domu ".

Kontakt ze mną możliwy jest na obszarze :

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE : Mysłowice, Katowice, Będzin ,Bieruń, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Imielin, Jaworzno, Lędziny, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE : Powiat suski, miejscowości : Jordanów, Maków Podhalański, Osielec, Naprawa, Sucha Beskidzka, Powiat myślenicki, miejscowości : Myślenice, Pcim, Skomielna Biała, Powiat nowotarski, miejscowości :  Chabówka, Rabka-Zdrój, Skawa, Spytkowice.